Prowadzenie Ksiąg Rachunkowych

Cennik - Biuro rachunkowe Gdynia

 

Nasze Biuro rachunkowe prowadzi księgi rachunkowe rzetelnie i zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości.
Cena usług księgowych może być zmienna (uzależniona od ilości dokumentów), bądź ustalona ryczałtowo.

Poglądowy cennik znajdą Państwo poniżej.

Księgi rachunkowe bez transakcji zagranicznych

Il. dokumentów *Cena netto
0-10450 zł/m-c
11-30575 zł/m-c
31-50700 zł/m-c
51-75850 zł/m-c
76-1001000 zł/m-c
101-1251250 zł/m-c
126-1501500 zł/m-c

 

Księgi rachunkowe z transakcjami zagranicznymi

Il. dokumentów *Cena netto
0-10550 zł/m-c
11-30700 zł/m-c
31-50850 zł/m-c
51-751100 zł/m-c
76-1001350 zł/m-c
101-1251625 zł/m-c
126-1501950 zł/m-c

 

Księgi rachunkowe stowarzyszeń i fundacji nieprowadzących działalności gospodarczej

Il. dokumentów *Cena netto
0-10300 zł/m-c
11-30400 zł/m-c
31-50500 zł/m-c
51-75650 zł/m-c
76-100800 zł/m-c
101-1251000 zł/m-c
126-1501200 zł/m-c

* Za jeden dokument uważa się każde 3 pozycje wyciągu bankowego, lub raportu kasowego.


Dodatkowe usługi odpłatne

CzynnośćCena netto
Sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego50% średniego miesięcznego wynagrodzenia za usługę
Sporządzenie polityki rachunkowości300 zł
Rejestracja sp. z o.o. przez internet500 zł

 

Cennik - Biuro rachunkowe GdyniaDodatkowe usługi świadczone nieodpłatnie:

  • stworzenie planu kont,
  • pomoc w pisaniu uchwał,
  • konsultacje księgowe,
  • sporządzanie sprawozdań wobec GUS,
  • reprezentacja w Urzędach.

 

 

* Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Służy jedynie do oszacowania kosztów współpracy ze spółką.KADRY I PŁACE

STRONA GŁÓWNA