Opłata recyklingowa od reklamówek

Wraz z nowym rokiem weszła w życie tzw. opłata recyklingowa za lekką torbę na zakupy z tworzywa sztucznego.

Do prawie każdej siatki* (niezależnie, czy dotychczas naliczaliśmy od niej opłatę, czy też nie) należy doliczyć opłatę recyklingową w wysokości 20 gr netto (+23% VAT).
Sprzedaż toreb z tworzywa sztucznego na zakupy zwykłym konsumentom podlega ewidencjonowaniu na kasach fiskalnych na zasadach ogólnych.

Do 15 marca 2019 rokuy cały zarobek z tytułu owej opłaty będzie przekazywany do Ministerstwa Środowiska.

* Opłata recyklingowa dotyczy siatek o grubości od 15 do 50 mikrometrów, czyli od najpopularniejszych torem foliowych, obecnie najczęściej wydawanych w jednostkach handlowych przy kasie. Wyłączone są tzw. zrywki, a więc bardzo lekkiej  torby foliowe, pod warunkiem, że będą używane wyłącznie ze względów higienicznych lub do pakowania żywności sprzedawanej luzem (warzywa, owoce, mięso, ryby itp.), gdy zapobiega to jej marnowaniu.
 

 

BLOG

STRONA GŁÓWNA