Biuro Rachunkowe Gdynia

  • prowadzenie ksiąg rachunkowych,
  • prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów,
  • prowadzenie ewidencji przychodów (ryczałt),
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
  • prowadzenie ewidencji VAT,
  • sporządzanie deklaracji VAT, PIT, CIT,
  • składanie JPK,
  • sporządzanie sprawozdań finansowych oraz sprawozdań GUS,
  • tworzenie planu kont oraz polityki rachunkowości,
  • wyprowadzanie zaległości księgowych.

 

KSIĘGI RACHUNKOWE – CENNIK

KPIR, RYCZAŁT – CENNIK

STRONA GŁÓWNA