Jedno konto dla wszystkich składek ZUS

Od 1.01.2018 każdy z płatników składek będzie wpłacał wszystkie składki ZUS na swój indywidualny rachunek bankowy.

 

Aktualnie płatnicy składek mają obowiązek opłacania ich na wskazane przez ZUS rachunki bankowe odrębnymi wpłatami w podziale na:

  • ubezpieczenia społeczne,
  • ubezpieczenie zdrowotne,
  • Fundusz Pracy i FGŚP,
  • Fundusz Emerytur Pomostowych.

Zmiana ma na celu zastąpienie dotychczasowego systemu poboru składek opartego na 4 centralnych rachunkach składkowych systemem indywidualnych rachunków składkowych generowanych dla płatników składek bezpośrednio przez ZUS.

 

ZUS będzie miał obowiązek wygenerowania do 31.12.2017 numerów indywidualnych rachunków składkowych dla płatników wpisanych do Centralnego Rejestru Płatników Składek na dzień wejścia w życie przepisów ustawy, w terminie umożliwiającym ich skuteczne poinformowanie i dokonanie na te rachunki wpłat składek przypadających na styczeń 2018.

Dla nowych płatników ZUS będzie generował numer rachunku składkowego po utworzeniu konta płatnika składek. Informacja o tym numerze będzie przekazywana za pośrednictwem operatora pocztowego jako przesyłka rejestrowana (z możliwością jej śledzenia) lub – w przypadku płatnika składek, który w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez ZUS utworzył profil informacyjny – będzie udostępniana w tym systemie.

Płatnicy składek, którzy nie otrzymają do 31.12.2017 informacji o numerach rachunków składkowych, będą obowiązani zwrócić się do właściwego oddziału ZUS o jej przekazanie przed najbliższym terminem opłacania składek.

 

_ _ _ AKTUALIZACJA 2 LISTOPADA 2017 _ _ _

Numer swojego indywidualnego rachunku bankowego można sprawdzić na poniższej stronie.

https://eskladka.pl/

 

BLOG

STRONA GŁÓWNA