Zmiany podatkowe 2020

Faktura do paragonu

Od 1 stycznia 2020 r. wystawienie dla nabywcy (przedsiębiorcy) faktury z tytułu sprzedaży zaewidencjonowanej na kasie fiskalnej uzależnione jest od zamieszczenia na paragonie dokumentującym tę sprzedaż NIPu nabywcy. Poniżej przedstawiamy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Co z fakturami dla osób …

Sprawozdanie finansowe Biuro Rachunkowe Gdynia

Sprawozdanie finansowe 2018

Po raz kolejny zmienił się sposób składania sprawozdania finansowego… Jednostki wpisane do Rejestru Przedsiębiorców w KRS nie składają już podpisanych skanów, jak to miało miejsce w zeszłym roku. Ministerstwo postawiło …