Biała lista podatników VAT

Biuro rachunkowe Gdynia

Od 1 września 2019 r. obowiązywać będą nowe, bardzo ważne dla przedsiębiorców zasady weryfikacji kontrahentów.

W życie wejdzie ujednolicony rejestr firm, tzw. biała lista podatników VAT, obejmujący m.in. wykaz rachunków bankowych przedsiębiorców.

Ustawodawca wprowadzi jednocześnie obowiązek dokonywania płatności wyłącznie na rachunki figurujące w tym rejestrze – pod groźbą sankcji zarówno w podatku dochodowym jak i w podatku VAT.


WYSZUKIWARKA – tu sprawdzisz numer rachunku bankowego


Odpowiedzialność solidarna w VAT


Rozszerzona zostanie odpowiedzialność nabywcy za VAT niezapłacony przez sprzedawcę.

Zgodnie z nowymi przepisami, jeśli nabywca opłaci fakturę VAT na rachunek inny niż wykazany w białej liście (nawet jeśli to właśnie taki numer wskazał sprzedawca na swojej fakturze), będzie on solidarnie odpowiadał całym swoim majątkiem za zobowiązania z tytułu VAT sprzedawcy do wysokości kwoty podatku wykazanej na fakturze.

Odpowiedzialność solidarna dotyczyć będzie wszystkich transakcji (nie ma limitu kwotowego).Jak uniknąć odpowiedzialności solidarnej?

Podatnik będzie mógł zwolnić się z odpowiedzialności solidarnej za zobowiązania z tytułu VAT swojego dostawcy, jeżeli w terminie 3 dni od dnia zlecenia przelewu na błędny rachunek bankowy, zawiadomi o tym fakcie naczelnika urzędu skarbowego wystawcy faktury.

Zawiadomienie, o którym mowa powyżej musi zawierać:

  • numer identyfikacyjny, nazwę/imię i nazwisko oraz adres dokonującego zapłaty,
  • numer identyfikacyjny, nazwę/imię i nazwisko oraz adres wystawcy faktury,
  • numer rachunku, na który dokonano zapłaty,
  • wysokość należności zapłaconej na błędny rachunek bankowy,
  • datę zlecenia przelewu.


Sankcje w podatku dochodowym


Jeżeli przedsiębiorca opłaci fakturę VAT na błędny rachunek bankowy, nie będzie mógł uwzględnić całej faktury w kosztach uzyskania przychodu.

Sankcje w PIT/CIT będą stosowane tylko przy transakcjach powyżej 15 tys. zł.

W podatku dochodowym również będzie możliwość zgłoszenia błędu w ciągu 3 dni, w celu uniknięcia kary.


Kiedy zaczną nas karać?


Chociaż biała lista podatników VAT wchodzi w życie od 1 września 2019 r., sankcje nie będą nakładane do końca tego roku.

Póki co przedsiębiorcy mają się oswoić z nową wyszukiwarką i co ważne sprawdzić w niej swoje dane i w razie potrzeby je zaktualizować, aby dzielnie wkroczyć w rzeczywistość 2020, która będzie jeszcze “ciekawsza” niż obecna.
⇒ BLOG

⇒ STRONA GŁÓWNA