Zmiany podatkowe 2020

Faktura do paragonu

Od 1 stycznia 2020 r. wystawienie dla nabywcy (przedsiębiorcy) faktury z tytułu sprzedaży zaewidencjonowanej na kasie fiskalnej uzależnione jest od zamieszczenia na paragonie dokumentującym tę sprzedaż NIPu nabywcy. Poniżej przedstawiamy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Co z fakturami dla osób …