Obowiązkowy Split Payment

Podzielona płatność - Biuro rachunkowe Gdynia


Od 1.11.2019 roku Mechanizm Podzielonej Płatności, czyli tzw. Split Payment będzie w określonych sytuacjach obligatoryjny.

O tym, czym jest Split Payment, jakie ma wady i zalety, pisaliśmy TU.


Jakie transakcje objęto Mechanizmem Podzielonej Płatności?

Obligatoryjnym Split Payment’em objęte będą transakcje, które łącznie spełniają 3 warunki:

 • przedsiębiorca (nie konsument) otrzymał fakturę z wykazaną kwotą podatku VAT,
 • na fakturze znajdują się towary/usługi wymienione w Załączniku nr 15 do ust. o VAT,
 • kwota brutto z faktury przekracza kwotę 15.000 zł.


Jakie towary/usługi znajdują się w Załączniku nr 15?

Obowiązkowym Mechanizmem Podzielonej Płatności objęte zostały m.in.:

 • art. metalowe, w tym metale szlachetne,
 • komputery, telefony, telewizory, konsole itp.,
 • aparaty fotograficzne i kamery,
 • paliwo,
 • części samochodowe,
 • motocykle,
 • odpady i surowce wtórne,
 • usługi budowlane i wykończeniowe.Obowiązki sprzedawcy

W przypadku faktur, w których należność ogółem przekracza kwotę 15.000 zł, obejmujących towary/usługi wymienione w Załączniku 15 do ustawy o VAT, sprzedawca ma obowiązek zamieścić na fakturze adnotację “Mechanizm Podzielonej Płatności”.

UWAGA! Obowiązek umieszczenia na fakturze “Mechanizm Podzielonej Płatności” wystąpi nawet w sytuacji, gdy na fakturze znajdzie się tylko jedna pozycja z Załącznika nr 15, a jej wartość będzie niższa niż 15.000 zł (zakładając, że wartość należności ogółem z faktury przekroczy ww. limit)

Wyłączeni z obowiązku umieszczania dodatkowej adnotacji będą przedsiębiorcy zwolnieni z podatku VAT.


Sankcje dla sprzedawcy

W przypadku, gdy sprzedawca nie dopełni obowiązku, o którym mowa powyżej, Urząd Skarbowy ustali mu dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości 30% kwoty podatku VAT od wymienionych na fakturze towarów/usług z Załącznika 15.

Sankcje nie zostaną nałożone, jeśli mimo braku dodatkowej adnotacji na fakturze, kupujący opłaci tę fakturę przy użyciu Split Payment’u.
Dlatego, jeśli sprzedawca zauważy swoje uchybienie, powinien niezwłocznie poinformować o nim kupującego, aby ten mógł prawidłowo dokonać płatności.Obowiązki kupującego

Przy dokonywaniu płatności za nabyte towary/usługi wymienione w Załączniku nr 15 do ustawy o VAT, udokumentowane fakturą, której wartość brutto przekracza kwotę 15.000 zł, przedsiębiorcy zobowiązani są zastosować Mechanizm Podzielone Płatności.

UWAGA! Obowiązek zapłaty przy użyciu Split Payment’u wystąpi nawet, gdy sprzedawca nie umieści na fakturze adnotacji “Mechanizm Podzielonej Płatności”.


Sankcje dla kupującego

Kary nakładane na kupującego są o wiele bardziej dotkliwe, niż te, które dostanie sprzedawca!

Sankcje dla kupującego, który nie zapłaci przy użyciu Split Payment’u, mimo ciążącego na nim obowiązku:

 • dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości 30% kwoty podatku VAT od wymienionych na fakturze towarów/usług z Załącznika 15,
 • odpowiedzialność solidarna za zaległości podatkowe z tytułu VAT sprzedawcy ( do wysokości kwoty podatku VAT od dokonanej na jego rzecz dostawy towarów/usług),
 • grzywna nawet do 720 stawek dziennych (w 2019 to nawet 21,6 mln zł !!),
 • brak możliwości ujęcia faktury w kosztach (tylko jeśli sprzedawca umieści adnotację na fakturze).Nic już nie rozumiem… Jak mam zapłacić?

SF JPK
 1. Faktura poniżej 15.000 zł
  a) gotówka
  b) zwykły przelew
  c) split payment
 2. Faktura powyżej 15.000 zł bez towarów/usług z Załącznika nr 15
  a) zwykły przelew
  b) split payment
 3. Faktura powyżej 15.000 zł z towarami/usługami z Załącznika nr 15
  TYLKO SPLIT PAYMENTZ uwagi na ogromne kary, gorąco zachęcamy do opłacania wszystkich faktur powyżej 15.000 zł przy użyciu Mechanizmu Podzielonej Płatności.

Pamiętajmy również, że numer rachunku bankowego sprzedawcy należy sprawdzić na Białej liście podatników VAT.
Więcej na temat Białej Listy znajduje się TU.Stan prawny aktualny na 31.10.2019 r.⇒ BLOG

⇒ STRONA GŁÓWNA