Blog

Sprawozdanie finansowe Biuro Rachunkowe Gdynia

Sprawozdanie finansowe 2018

Po raz kolejny zmienił się sposób składania sprawozdania finansowego… Jednostki wpisane do Rejestru Przedsiębiorców w KRS nie składają już podpisanych skanów, jak to miało miejsce w zeszłym roku. Ministerstwo postawiło …

Split payment - Biuro rachunkowe Gdynia

Split payment

1 lipca br. wchodzi w życie tzw. split payment. W teorii procedura podzielonej płatności będzie nieobowiązkowa, w praktyce trudno będzie przed nią uciec…