Faktura do paragonu

Zmiany podatkowe 2020

Od 1 stycznia 2020 r. wystawienie dla nabywcy (przedsiębiorcy) faktury z tytułu sprzedaży zaewidencjonowanej na kasie fiskalnej uzależnione jest od zamieszczenia na paragonie dokumentującym tę sprzedaż NIPu nabywcy.

Poniżej przedstawiamy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Co z fakturami dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej?

Przepisy w zakresie wystawiania faktur dla osób prywatnych do sprzedaży uprzednio „nabitej” na kasę nie uległy zmianie. 
Do egzemplarza faktury pozostającego u sprzedawcy należy dołączyć paragon dokumentujący tę sprzedaż. Przy czym, ani faktury, ani paragony nie będą zawierały numeru identyfikującego nabywcę.


Nie mam możliwości umieszczenia na paragonie NIPu nabywcy. Co teraz?

W przypadku, gdy podatnik nie ma technicznej możliwości wpisania NIPu na paragonie, a nabywca już w momencie dokonywania zakupu deklaruje, że nabywa towar lub usługę jako podatnik, sprzedawca nie powinien rejestrować takiego zakupu w kasie, tylko od razu wystawić fakturę.
Na chwilę obecną nie ma obowiązku wymiany dotychczasowych kas fiskalnych.


Klient poprosił o fakturę do paragonu z 2019 r. Co teraz?

Zmiany w omawianym zakresie weszły w życie 1 stycznia 2020 r. i nie dotyczą sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy fiskalnej przed tym dniem. Oznacza to, że faktury do paragonów wystawionych do 31 grudnia 2019 r., będą wystawiane na starych zasadach (paragon może być bez NIPu).


Jakie są sankcje za wystawienie faktury do paragonu bez NIPu?

Sprzedawcy grozi dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 100% kwoty podatku wykazanego na tej fakturze.


Wyjątek!

Powyższe przepisy nie mają zastosowania do podatników świadczących usługi taksówek osobowych, z wyłączeniem wynajmu samochodów osobowych z kierowcą (PKWiU 49.32.11.0).Stan prawny aktualny na 06.01.2020 r.⇒ BLOG

⇒ STRONA GŁÓWNA