JPK VAT

Od 1 stycznia 2018 roku wszyscy podatnicy VAT zobowiązani będą do obligatoryjnego składania ewidencji VAT sprzedaży i zakupów, czyli tzw. JPK VAT.

Jednolity Plik Kontrolny składany będzie co miesiąc do 25go dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego plik dotyczy, czyli tak jak deklaracja VAT-7.
Miesięczne składanie JPK VAT dotyczy również podmiotów rozliczających się z VAT kwartalnie.

JPK mają ustawowo określony układ i format (schemat xml) i składane będą tylko w formie elektronicznej.

Zakres przekazywanych informacji

Ewidencja Sprzedaży VAT

podsekcja ta obejmuje takie dane jak: datę sprzedaży, datę wystawienia, numer dokumentu, nazwę nabywcy, adres nabywcy, kwoty netto i kwoty podatku należnego w zależności od poszczególnych stawek.

Ewidencja Zakupu VAT

musi zawierać: nazwę wystawcy, adres wystawcy, numer NIP lub inny numer służący identyfikacji podatkowej wystawcy, numer faktury, kwotę netto i kwotę podatku naliczonego. Data wpływu faktury jest póki co nieobowiązkowa.

Tak więc urzędy będą o nas wiedziały dużo, dużo więcej…

Celem JPK jest uszczelnienie systemu podatkowego, a więc zwiększenie wpływów do budżetu. System będzie parował ze sobą faktury (kontrola krzyżowa), a wiec sprawdzał, czy zakup który został wykazany przez kupującego, został wykazany (opodatkowany) przez sprzedawcę.
Jeśli, któraś ze stron nie wykaże danej transakcji, bądź też wykaże ją w innej wysokości, urząd będzie wzywał do składania wyjaśnień.

Mówi się, że pod lupę brane będą również, tzw. usługi niematerialne. Wysokie faktury na doradztwo, marketing itp. mogą na nas niestety ściągnąć urząd skarbowy.

 

—– JPK VAT a Książka Przychodów i Rozchodów oraz Ryczałt —–

Od nowego roku podatnicy rozliczający się w sposób uproszczony (KPiR, Ryczałt) będą musieli rozważniej kupować “na fakturę”. Dotychczas, jeśli jakiś zakup nie kwalifikował się do celów podatkowych, nie uwzględnialiśmy go w rozliczeniu danego miesiąca i nie rodziło to żadnych nieprzyjemnych konsekwencji. W nowej rzeczywistości 2018, w sytuacji gdy my odłożymy fakturę na bok (lub wykreślimy z niej niektóre pozycje), a sprzedawca ją wykaże w pełnej wysokości, automatycznie system wyrzuci taką transakcje do skontrolowania.

 

BLOG

STRONA GŁÓWNA