Sprawozdanie finansowe 2017

15 marca 2018 roku zmienił się sposób składania sprawozdań finansowych do KRS.

W poprzednich latach sprawozdania finansowe składało się w formie papierowej osobiście, bądź za pośrednictwem poczty/kuriera. Obecnie nie można już przekazać sprawozdań finansowch do sądowego rejestru na papierze. W życie wszedł wymóg przesyłania ich za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (art. 19e ust. 1 znowelizowanej ustawy o KRS).

Co ważne ani księgowy, ani prawnik nie może złożyć sprawozdania do sądu w imieniu Spółki…

 

Złożenie sprawozdania finansowego od 15.03.2018 r. do 30.09.2018 r.

Obecnie trwa okres przejściowy pomiędzy składaniem sprawozdań w formie papierowej, a składaniem w 100% elektronicznie (coś na zasadzie JPK).

Aby złożyć sprawozdanie finansowe musimy:Biuro Rachunkowe Gdynia

  • przygotować je w formie papierowej,
  • zeskanować,
  • podpisać elektronicznie,
  • przesłać za pośrednictwem strony ekrs.ms.gov.pl.

 

Podpis elektroniczny

Przesyłane do sądu kopie dokumentów finansowych muszą być podpisane przez co najmniej jedną osobę uprawnioną do reprezentacji podmiotu (taką, która ma wpisany nr PESEL do KRSu). Sprawozdanie można podpisać podpisem kwalifikowanym, lub profilem zaufanym ePUAP.

Podpis kwalifikowany jest to elektroniczny podpis równoważny podpisowi własnoręcznemu. Koszt takiej zabawki to ok. 250 zł w pierwszym roku i ok. 100 zł w kolejnych latach. Zakupu można dokonać m.in. za pośrednictwem Krajowej Izby Rozliczeniowej (link do strony: KIR).

Alternatywą jest profil zaufany ePUAP. Upraszczając jest to nasz osobisty, urzędowy profil (tak jak profil na facebook’u itp.). Jego podstawową zaletą jest nieodpłatność. Aby go założyć, wystarczy złożyć online wniosek i wybrać się raz do urzędu, aby potwierdzić swoje dane. Dane można również potwierdzić  za pośrednictwem swojego konta bankowego, ale nie we wszystkich bankach jest taka możliwość.

Więcej o profilu zaufanym TU.

 

PLATFOrMA S24

Jak już zdobędziemy podpis elektroniczny, musimy założyć konto na Platformie S24. Właściciele spółek z o.o. zakładanych przez internet mogą już (ale nie muszą) mieć tam konto. Owe konto zakładamy TU.

Po zalogowaniu się do Platformy S24 wyskoczy nam komunikat  o konieczności autoryzowania konta. Procedura jest prosta, wystarczy postępować zgodnie z instrukcjami, które się nam wyświetlą.
Po autoryzacji konta najlepiej się wylogować, aby wprowadzane zmiany się zapisały.

 

e-KRS

Ostatnim etapem jest (wreszcie!) złożenie sprawozdania finansowego. W tym celu logujemy się TU.

Biuro Rachunkowe GdyniaWybieramy “Przygotowanie i składanie zgłoszeń”, a następnie “Dodaj zgłoszenie”. Wyszukujemy swoją firmę po numerze KRS (nie musimy wpisywać zer).
W dalszej kolejności trzeba dodać skany oraz wybrać z listy osobę podpisującą zgłoszenie.

Należy pamiętać, że każdy dokument trzeba dodać osobno, a więc każdy należy zeskanować do PDF oddzielnie.

Biuro Rachunkowe Gdynia

Po załadowaniu dokumentów na stronę KRSu pozostaje nam już tylko wysyłka (“Wyślij zgłoszenie do repozytorium DF”).

Wbrew pozorom nie jest to takie skomplikowane 🙂 Powodzenia!

 

 

BLOG

STRONA GŁÓWNA