Zatrudnianie Ukraińców

Zatrudnianie obywateli zza wschodniej granicy staje się coraz popularniejsze.
Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy jest zapewnienie legalnej pracy.
To często wiąże się z uzyskaniem zezwolenia na pracę (dotyczy również umów cywilnoprawnych).
Poniżej znajdziecie krótką ściągę, kiedy takie zezwolenie nie będzie konieczne.

 

Zezwolenie na pracę

– kiedy nie jest potrzebne?

 

Na terytorium Polski mogą pracować bez zezwolenia:

  • obywatele państw UE oraz EFTA,
  • członkowie rodzin obywateli państw UE,
  • cudzoziemcy posiadający pobyt stały,
  • studenci studiów stacjonarnych odbywanych w RP,
  • absolwenci studiów stacjonarnych w RP,
  • uchodźcy,
  • osoby posiadające Kartę Polaka.

 

BLOG

STRONA GŁÓWNA