Zerowy PIT dla osób do 26 roku życia

Dobra kadrowa Gdynia - PIT dla młodych

Od 1 sierpnia 2019 przychody podatników do 26 roku życia będą w części zwolnione z PIT.

Zwolnienie obejmie przychody z umowy o pracę oraz umowy zlecenie.
Zwolnione z opodatkowania będą przychody do kwoty 35 636,67 zł w 2019 r. i 85 500 zł w kolejnych latach.
Nadwyżka przychodów ponad te kwoty będzie opodatkowana na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej.

W okresie przejściowym, tj. od 01.08.2019 do 31.12.2019, aby młody podatnik mógł „skorzystać” z zerowej stawki podatku, musi złożyć oświadczenie do firmy, że dochody w całości zostaną objęte zwolnieniem z PIT.

Jeśli nie złoży takiego oświadczenia, to zaliczka na podatek będzie co miesiąc naliczana i odprowadzana przez firmę do urzędu skarbowego, a młody podatnik otrzyma zwrot po złożeniu zeznania rocznego za 2019 r.

Oświadczenie nie będzie już wymagane do przychodów uzyskanych po 01 stycznia 2020 r.

Wzór oświadczenia do pobrania TU.

Trochę cyferek:  osoba do 26 roku życia, zatrudniona na podstawie umowy o pracę z minimalnym wynagrodzeniem ( w 2019 jest to kwota 2250 brutto), która złoży wyżej wymienione oświadczenie, otrzyma co miesiąc 133 zł więcej wynagrodzenia do wypłaty.

Nie zmienią się natomiast zasady podlegania pod ubezpieczenia społeczne i zdrowotne ZUS. Na dotychczasowych zasadach opodatkowania pozostają m.in.  dochody z umowy o dzieło czy własnej działalności gospodarczej.


⇒ BLOG

⇒ STRONA GŁÓWNA