Rejestracja spółki cywilnej

Spółka cywilna jest jedną z najpopularniejszych form prowadzenia działalności gospodarczej.
Jak założyć spółkę cywilną oraz jakie są jej plusy i minusy?

 

Biuro rachunkowe Gdynia

Spółka cywilna jest formą prowadzenia działalności gospodarczej, opartej na współdziałaniu przynajmniej dwóch osób. Wspólnikami mogą być zarówno osoby fizyczne jak i prawne, jednak w praktyce forma ta jest wybierana głównie przez osoby fizyczne i na nich się skupimy w tym artykule.

Sama spółka cywilna nie jest odrębnym podmiotem prawnym; przedsiębiorcami są poszczególni wspólnicy, nie spółka. Zatem mamy dwie, lub więcej osoby prowadzące swoją działalność gospodarczą, ale działające “pod tym samym szyldem”.

Jak każda forma prowadzenia działalności, spółka cywilna ma swoje plusy i minusy.

 

Zalety spółki cywilnej:

+ darmowa rejestracja,
+ prosta umowa spółki (brak notariusza),
+ niskie koszty księgowości,
+ korzystne opodatkowanie podatkiem dochodowym.

 

Wady spółki cywilnej:

– nieograniczona odpowiedzialność za zobowiązania,
– obowiązkowe ZUSy wspólników.

 

Jak założyć spółkę cywilną?

W ogólnej opinii proces zakładania spółki cywilnej postrzegany jest jako prosty. My aż tak ochoczo do tego nie podchodzimy, ale faktycznie przy “odrobinie” chęci i cierpliwości można tego dokonać na własną rękę.
Poniżej pięć podstawowych kroków, które trzeba podjąć.

 1. Rejestracja wspólników w CEIDG.
 2. Umowa spółki cywilnej.
 3. Zgłoszenie do GUS – w celu uzyskania numeru REGON.
 4. Zgłoszenie do Urzędu Skarbowego – w celu otrzymania numeru NIP.
  4a. Podatek od czynności cywilnoprawnych.
 5. Aktualizacja danych wspólników w CEIDG.

 

Rejestracja wspólników w CEIDG

Każdy wspólnik spółki cywilnej musi się zarejestrować w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Podstawą wpisu jest wniosek CEIDG-1. Jest to ten sam wniosek, który się składa chcąc założyć jednoosobową działalność gospodarczą, z tą różnicą że w punkcie 06 Firma przedsiębiorcy  trzeba dopisać, że chodzi o wspólnika spółki cywilnej.

Przykładowa nazwa: ABC Natalia Kuchnowska (wspólnik spółki cywilnej)

Rejestracja jest szybka i wolna od opłat. W jej wyniku każdy wspólnik (przedsiębiorca) dostaje swój indywidualny NIP oraz REGON.

 

Umowa spółki cywilnej

Umowa spółki powinna być sporządzona na piśmie. Wszelkie kwestie, które nie będą określone w umowie, rozstrzygać będzie Kodek Cywilny.

Umowa spółki cywilnej powinna określać:

 • datę zawarcia umowy,
 • dane wspólników,
 • przedmiot prowadzonej działalności (kody PKD),
 • nazwę i siedzibę spółki,
 • wkłady wspólników (nie ma narzuconej formy wkładu, ani kwoty minimalnej),
 • podział zysków,
 • kwestie prowadzenia spraw spółki.

Wzór umowy spółki cywilnej do pobrania TU: Wzór umowy spółki cywilnej.

 

Zgłoszenie do GUS

Po podpisaniu umowy spółki cywilnej, należy wystąpić do GUSu o numer REGON spółki. W tym celu wypełniamy wniosek RG-OP wraz z z załącznikiem RG-SC. Dodatkowo do wypełnionych wniosków dołączamy kopię podpisanej umowy.
Na tym etapie również nie ponosimy żadnych dodatkowych opłat.

 

Zgłoszenie do Urzędu Skarbowego

Równolegle do walki z GUSem można wystąpić o nadanie numeru NIP spółki. W tym celu wypełniamy wniosek NIP-2 wraz z załącznikiem NIP-D. Tu również dołączamy kopię podpisanej umowy spółki. Dodatkowo skarbówka życzy sobie tytuł prawny do lokalu, pod którym będzie się mieściła siedziba firmy (np. umowa najmu).
Sama rejestracja w Urzędzie jest nieodpłatna, ale…

Fakt wniesienia wkładów do spółki cywilnej wiąże się z koniecznością uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych. Stawka podatku wynosi 0,5% wartości wniesionych wkładów. Żeby nie było zbyt łatwo, trzeba wypełnić również deklaracje. Jeden ze wspólników wypełnia PCC-3, kolejni PCC-3A. Na przygodę z podatkami mamy 14 dni.

 

Aktualizacja danych w CEIDG

“Ostatnim” krokiem jest zaktualizowanie swoich danych w CEIDG. Każdy wspólnik powinien zgłosić w Ewidencji NIP i REGON spółki. Aktualizacji dokonuję się na tym samym wniosku co rejestracji (CEIDG-1). Na powyższe jest 7 dni.

 

Zarejestrowałem/łam spółkę cywilną, czy to wszystko?

Niestety to nie koniec..Biuro rachunkowe Gdynia

Każdy wspólnik musi się jeszcze zgłosić do ZUSu (druki ZUS ZUA, lub ZUS ZZA). Jeśli spółka zamierza zatrudnić pracownika, czeka ją ZUS ZPA. Niewykluczone też, że nasza spółka będzie wymagała zgłoszenia do VAT (VAT-R).

I choć prócz podatku PCC, założenie spółki cywilnej nie generuje żadnych opłat, to i tak przyjaźnie ta procedura nie wygląda…

 

 

* druki do pobrania są aktualne na dzień 04 września 2018 r.

 

BLOG

STRONA GŁÓWNA