Sprawozdanie finansowe 2018

SF JPK


Po raz kolejny zmienił się sposób składania sprawozdania finansowego…

Jednostki wpisane do Rejestru Przedsiębiorców w KRS nie składają już podpisanych skanów, jak to miało miejsce w zeszłym roku.

Ministerstwo postawiło przed nami nowe wyzwanie – Elektroniczne Sprawozdanie Finansowe.Sprawozdanie Finansowe jako JPK

Sprawozdanie finansowe “po nowemu” składane jest w formie pliku JPK.

Owy plik musi zostać podpisany elektronicznie (podpisem kwalifikowanym lub Profilem Zaufanym) przez:

 • osobę odpowiedzialną za prowadzenie ksiąg rachunkowych – księgową,
 • kierownika jednostki, czyli WSZYSTKICH członków zarządu.Podpisanie sprawozdania finansowego

Zdecydowanie polecamy tegoroczne sprawozdanie finansowe podpisać Profilem Zaufany.

Jest to sposób prosty i darmowy. Informacje o tym, jak założyć Profil Zaufany znajdziemy TU. Założenie profilu za pośrednictwem banku zajmuje ok. 2 minut.

Jak już zdobędziemy Profil Zaufany przechodzimy do poniższej instrukcji.Podpisanie sprawozdania krok po kroku

Ad. 5.
 1. Na maila otrzymali Państwo od nas sprawozdanie w formacie XML. Plik ten jest już przez nas podpisany.
 2. Sprawozdanie ściągamy na pulpit.
 3. Otwieramy poniższy link:
  https://www.gov.pl/web/uslugi/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany
 4. Klikamy niebieski przycisk PODPISZ LUB SPRAWDŹ DOKUMENT oraz logujemy się za pośrednictwem Profilu Zaufanego.
 5. Po zalogowaniu się, system przekieruje nas z powrotem na stronę Ministerstwa Cyfryzacji. Tu dodajemy otrzymane od nas sprawozdanie finansowe (patrz. Ad.5).
 6. Klikamy niebieski przycisk PODPISZ.
 7. Podpisany plik ściągamy na pulpit.Zatwierdzenie sprawozdania finansowego

Podział zysku w spółce z o.o.


Czas na zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2018 rok jest do 30.06.2019 roku (zakładając, że rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym).

W tym celu należy zwołać tzn. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników oraz podjąć niezbędne uchwały.
Wzór uchwały zatwierdzającej sprawozdanie finansowe znajduje się TU.


Następnie Wspólnicy muszą podjąć decyzję, co zrobić z wynikiem finansowy (zyskiem/stratą) za 2018 rok .


Zysk netto można przeznaczyć na wypłatę dywidend dla wspólników. Należy jednak pamiętać, że od wypłaconych środków, będzie trzeba zapłacić 19% podatku dochodowego. Chcąc zatrzymać środki w spółce, najczęściej przeznacza się je na podwyższenie kapitału zapasowego.

Jeśli dany rok podatkowy zakończył się stratą, to wspólnicy muszą zdecydować, w jaki sposób zostanie ona pokryta, np. ze wspomnianego wcześniej kapitału zapasowego.


Wzory uchwał można pobrać z poniższych linków:Podpisanie uchwał

Sporządzone uchwały należy zapisać w formacie PDF.

Następnie trzeba je podpisać tak jak wcześniejszy plik XML (patrz. Podpisywanie sprawozdania krok po kroku).Złożenie sprawozdania finansowego

Ostatnim etapem jest złożenie sprawozdania.

W tym roku sprawozdanie składamy tylko do KRS (online za pośrednictwem Ministerstwa Sprawiedliwości). Złożenie dokumentów jest bezpłatne.

Czas na dokonanie formalności jest to 15.07.2019 roku.Złożenie sprawozdania krok po kroku

Sprawozdanie 2018 Gdynia
Rejestracja nowego zgłoszenia
 1. Zakładamy konto na platformie S24. Osoby, które składały już sprawozdanie finansowe za 2017 rok, bądź zakładały spółkę online, mają już tam konto. Link do S24.
 2. Następnie logujemy na poniższej stronie:
  https://ekrs.ms.gov.pl/rdf/rd/
 3. Wybieramy Przygotowanie i Składanie Zgłoszeń.
 4. Wciskamy Dodaj zgłoszenie oraz wpisujemy swój numer KRS.
 5. Wyświetlą się dane naszej spółki. Jeśli dane są poprawne, na samym dole wybieramy Dalej.
 6. Uzupełniamy dane zgłoszenia (patrz. Rejestracja nowego zgłoszenia)
 7. Wciskamy Dodaj dokument i po kolei dodajemy podpisane wcześniej sprawozdanie, uchwały oraz inne dokumenty, do sporządzenia których spółka była zobowiązana. Po dodaniu robimy Dalej.
 8. W następnym kroku musimy kolejno zapisać dokumenty, zweryfikować i na koniec je podpisać (każdy ze wspólników).
 9. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, wyświetli nam się komunikat, że zgłoszenie zostało wysłane (patrz. poniżej).
Sprawozdanie finansowe spółki z o.o.

Warto dla pewności wrócić do strony https://ekrs.ms.gov.pl/rdf/rd/
i Powiadomieniach sprawdzić, czy pojawiły się nowe wpisy (patrz. poniżej).

e-Sprawozdanie 2018KONIEC

.
⇒ BLOG

⇒ STRONA GŁÓWNA